Welkom

Welkom op de webpagina van Logopedie Samen Passend.

Logopedie Samen Passend is een netwerk van logopedisten uit verschillende werkgebieden en dus ook met veschillende specialisaties.
Dit betekent dat wanneer er bij u op school een kind is dat achter loopt in de spraak en/of taal en dus niet goed kan meekomen, wij op korte termijn passende logopedie kunnen bieden.

Logopedie Samen Passend staat voor vroege signalering en tijdige behandeling!
Spraak- en taalproblemen kunnen de ontwikkeling van een kind verstoren.
Daarnaast kunnen de spraak- en taalproblemen belemmerend werken bij het onderwijs-leerproces. Hoe eerder deze problemen worden gesignaleerd en de juiste interventie wordt geboden, des te gunstiger zal het effect zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind.

Uit het SEO rapport "De waarde van de logopedie" is naar voren gekomen dat een achterstand in de spraaktaalontwikkeling een grote bijdrage levert aan het feit dat kinderen al vroegtijdig de aansluiting met de samenleving missen.  

Logopedie Samen Passend kan en wil hierbij een rol spelen die van wezenlijk belang is.

Abonneren op Logopedie Samen Passend RSS